Ikony + Maskot + Web Asset Media

Duben, 2013

Web Asset Media měl být hlavně rychle a je hodně ovlivněn klientovým přáním. Sám bych ho dělal hodně jinak, zvlášť co se struktury obsahu týče, ale pokusil jsem se mu vtisknout alespoň z části i nějaký svůj vklad, hlavně po grafické stránce. Pro web jsem dělal i hromadu ikon a pro Asset Media jejich panáčka maskota. 

Další reference