Residence Dvořákova

Duben, 2014

Projekt Rezidece Dvořákova 4 jsem vytvářel pro studio Intoit s.r.o. a šlo o komplexní projek ve kterém byl zahrnut nejen design webu, ale i překreslení plánů všech bytů do podoby srozumitelné lajkovi, vytvoření produktových listů bytů, plachty na dům i propagačních letáků a celkové vizuální identity projektu. 

Další reference